Về đối tượng vay vốn

Câu hỏi
Người mất sức lao động đang được hưởng chế độ của Nhà nước lương hàng tháng mất sức 61% trở lên có được vay vốn NHCSXH không? Thủ tục và lãi suất vay như thế nào?. Xin cảm ơn!
Trả lời
Câu hỏi của bạn nêu chưa rõ bạn thuộc đối tượng là hộ nghèo hay đối tượng chính sách khác thuộc các chương trình cho vay của NHCSXH. Nên NHCSXH không thể trả lời cụ thể theo trường hợp của bạn mà bạn liên hệ thực tế bản thân vào một trong các trường hợp sau: 


1. Nếu bạn là người mất sức lao động thuộc đối tượng hộ nghèo nằm trong danh sách hộ nghèo tại địa phương thì được NHCSXH xem xét cho vay theo chương trình cho vay hộ nghèo.

2. Nếu bạn được chính quyền địa phương hoặc các tổ chức chính trị  -xã hội xem xét, hướng dẫn xây dựng dự án vay vốn giải quyết việc làm thì được xem xét cho vay chương trình cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

3. Nếu bạn có nhu cầu vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (có hợp đồng tuyển dụng đi lao động ở nước ngoài) thì được xem xét cho vay vốn chi phí cho việc đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

* Về thủ tục cho vay, lãi suất cho vay: nếu bạn thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên có nhu cầu vay vốn, mời bạn đến NHCSXH huyện nơi bạn cư trú hoặc đến điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại xã bạn vào ngày điểm giao dịch đó có lịch trực giao dịch để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể cho phù hợp với đối tượng của bạn, chương trình cho vay của NHCSXH. Trước mắt, NHCSXH có thể hướng dẫn sơ bộ cho bạn như sau:

- Thủ tục xin vay rất đơn giản. Bạn chỉ cần viết giấy đề nghị vay vốn theo mẫu in sẵn (do NHCSXH phát cho bạn). Bạn ghi đầy đủ các nội dung cần thiết gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn nếu bạn thuộc đối tượng hộ nghèo (Để có thể gửi đơn tới Tổ Tiết kiệm và vay vốn bạn phải là hội viên của 1 trong 4 tổ chức hội, đoàn thể là: Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh); gửi NHCSXH nếu bạn vay vốn đi xuất khẩu lao động, hoặc viết Đơn xin tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm gửi chủ dự án nếu bạn vay vốn giải quyết việc làm.

- Lãi suất cho vay: Hiện nay, lãi suất cho vay là 0,65%/tháng áp dụng chung cho các chương trình cho vay của NHCSXH.

Riêng 1 số trường hợp sau có mức lãi suất cho vay thấp hơn:

- Nếu bạn là hộ nghèo cư trú tại khu vực 3, xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ mà bạn xin vay vốn chương trình hộ nghèo thì lãi suất cho vay là 0,6%/tháng.

Trường hợp bạn là người mất sức lao động hưởng chế độ lương hàng tháng của Nhà nước, nếu bạn vay vốn Chương trình cho vay Giải quyết việc làm thì tuỳ từng trường hợp cụ thể theo quy định của Chính phủ có thể được áp dụng mức lãi suất cho vay 0,5%/tháng.
Trân trọng./.