NHNN quyết định giảm hàng loạt lãi suất chủ chốt (19/03/2014)

NHNN quyết định giảm hàng loạt lãi suất chủ chốt (19/03/2014)
Ngày 17/3/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành hàng loạt quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành. Cụ thể là: (i) Quyết định số 496/QĐ-NHNN giảm 0,5% lãi suất tái cấp vốn xuống 6,5%/năm, giảm 0,5% lãi suất tái chiết khấu xuống 4,5%/năm, giảm 0,5% lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng xuống 7,5%; (ii) Quyết định số 498/QĐ-NHNN giảm trần lãi suất tiền gửi VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 01 tháng từ mức 1,2%/năm hiện nay xuống 1%/năm; giảm trần lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng từ 7%/năm xuống 6%/năm (riêng các quĩ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô giảm từ 7,5%/năm xuống 6,5%/năm); (iii) Quyết định số 499/QĐ-NHNN giảm trần lãi suất cho vay VND kỳ hạn ngắn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên từ 9%/năm xuống 8%/năm, riêng các quĩ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm; (iv) Quyết định số 497/QĐ-NHNN qui định trần lãi suất tiền gửi USD của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm, giảm trần lãi suất tiền gửi USD của cá nhân từ 1,25%/năm xuống 1%/năm.

Những quyết định nêu trên được đưa ra nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về các biện pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, đặc biệt là Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 về phiên họp tháng 2/2014 của Chính phủ. Đồng thời, thể hiện nỗ lực của ngành Ngân hàng trong việc thúc đẩy cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước còn nhiều khó khăn, nguồn vốn huy động tăng cao nhưng tín dụng tăng thấp mặc dù các tổ chức tín dụng (TCTD) đã mở rộng cho vay tiêu dùng và đưa ra nhiều chương trình tín dụng ưu đãi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Vì thế, các quyết định giảm lãi suất lần này được coi là nhóm giải pháp đồng bộ của NHNN với mục tiêu kép: hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, đồng thời đảm bảo lợi nhuận và tính an toàn của hệ thống các TCTD.
Động thái giảm lãi suất nằm trong định hướng chính sách dài hạn của NHNN là giảm dần mặt bằng lãi suất, phù hợp với tình hình trên các thị trường tài chính thế giới và khu vực, góp phần ngăn chặn tác động tiêu cực khi các nhà đầu cơ đẩy mạnh dòng vốn vào để trục lợi lãi suất, nhất là dòng vốn từ các nước phát triển vào những nước có tình hình ổn định và mức lãi suất cao hơn như Việt Nam và một số nước đang phát triển khác.
Tuy nhiên, để khơi thông dòng tín dụng, bên cạnh những nỗ lực của ngành Ngân hàng, cần có sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương trong việc xử lý các khoản nợ xấu; nhanh chóng điều chỉnh một số chính sách vĩ mô khác như chính sách tài khóa và chính sách thuế, đổi mới thực sự chính sách phát triển doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây là những điều kiện cần thiết đối với việc giảm thiểu chi phí kinh doanh, qua đó sẽ thu hút doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất hàng hóa thực, góp phần tái lập mối quan hệ cân bằng giữa cung và cầu trong nền kinh tế.
Nguồn: sbv.gov.vn