Người Việt Nam ở Nước ngoài mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng VN

Câu hỏi
Tôi là người VN định cư tại Đức, mang hộ chiếu VN. Tôi muốn mở một sổ tiết kiệm tại ngân hàng VN và sau đó uỷ quyền cho người thân tại VN rút lãi. Ngân hàng có chấp nhận không? Nếu được thì phải làm như thế nào?

Trả lời
Câu hỏi của bạn liên quan đến chính sách của mỗi ngân hàng tại Việt Nam. Rất tiếc chúng tôi không có điều kiện để liên hệ với tất cả các ngân hàng Việt Nam để tìm hiểu về dịch vụ tiết kiệm như yêu cầu của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi được biết Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẵn sàng chấp nhận yêu cầu gửi tiết kiệm và uỷ quyền cho người thân rút lãi của bạn với điều kiện bạn và người thân phải có mặt tại ngân hàng khi gửi tiền. Khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hợp lệ. Ngân hàng sẽ cung cấp mẫu giấy uỷ quyền cho khách hàng  lựa chọn hình thức uỷ quyền trong đó có uỷ quyền rút lãi để bạn và người thân lựa chọn và cùng ký vào giấy uỷ quyền.

Người thân của bạn tại Việt Nam có thể liên hệ với các ngân hàng khác để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Trân trọng./.