Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo công bố các Quyết định giảm lãi suất (17/03/2014)


Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có dấu hiệu khả quan, nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tích cực hơn và khả năng phục hồi vững chắc hơn. Từ đầu năm 2014 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã tích cực triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng ngân hàng theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. Cùng với các giải pháp điều hành đồng bộ của Chính phủ và các bộ, ngành trong gần 3 tháng đầu năm 2014, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã góp phần kiềm chế lạm phát ở mức thấp (chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2014 tăng 0,55% so với tháng 1/2014 và tăng 1,24% so với cuối năm 2013); thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo trước và sau dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ, lãi suất, tỷ giá và thị trường tiền tệ ổn định, dự trữ ngoại hối Nhà nước tiếp tục tăng cao.
Trên cơ sở điều kiện, diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, để tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2014, NHNN ban hành các văn bản điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2014; cụ thể như sau:
Giảm 0,5%/năm đối với các lãi suất chủ đạo. Cụ thể theo Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng. Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 7%/năm xuống 6,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm.

 Quyết định số 498/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,2%/năm xuống 1%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 7,5%/năm xuống 6,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.
image
Bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ công bố các Quyết định giảm lãi suất
Quyết định số 499/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm.
Quyết định số 497/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tưsố 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú giảm từ 1,25%/năm xuống 1%/năm.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 14/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2014, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo vùng Đồng bằng sông cửu Long ngày 15/3/2014, trong thời gian tới NHNN sẽ quy định mức lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp thực hiện thu mua tạm trữ vụ Đông Xuân 2014 tối đa là 7%/năm; mức lãi suất cho vay trong chương trình thí điểm các mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tối đa là 7%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và đối với khoản vay trung, dài hạn là từ 10-10,5%/năm.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến nhấn mạnh, việc điều hành lãi suất được NHNN thực hiện dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô, gắn với khả năng kiểm soát, điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Việc NHNN quyết định giảm các mức lãi suất đợt này cũng là cơ sở để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay. Việc lãi suất giảm sẽ khuyến khích tổ chức tín dụng tăng cường cho vay đối với các dự án mang lại hiệu quả, tạo ra mối liên kết hỗ trợ của cho sản xuất, kinh doanh phát triển.
Phó Thống đốc cho rằng việc giảm lãi suất, kết hợp với các chính sách khác của các Bộ, Ngành trong việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ và việc triển khai cơ cấu lại nợ, triển khai Đề án xử lý nợ xấu, tăng cường tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng, trong đó nguồn vốn tín dụng sẽ tiếp tục được tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên.
Về tăng trưởng tín dụng, 2 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng tín dụng có giảm nhẹ nhưng theo số liệu cấp nhật đến ngày 13/3/2014 thì tăng trưởng tín dụng đã bắt đầu tăng. Diến biến này là phù hợp với tình hình tăng trưởng tín dụng của các năm trước. Do đó, để kích thích tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất này, trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống cả năm 2014 và tình hình hoạt động tín dụng, khả năng tăng trưởng tín dụng của TCTD, NHNN thực hiện phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD, đồng thời yêu cầu các TCTD xây dựng, thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong suốt cả năm 2014 theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN thông báo. Mặt khác, NHNN sẽ điều hành linh hoạt các công cụ thị trường mở, tái cấp vốn của NHNN, kiểm soát chất lượng tín dụng để tăng cường đưa vốn ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến, với các điều kiện của thị trường hiện nay, việc kiểm soát lạm phát được thực hiện tốt và kinh tế vĩ mô ổn định, có dấu hiệu từng bước vượt qua khủng hoảng thì các mức lãi suất huy động mới này vẫn khuyến khích được người dân gửi tiền vào ngân hàng, do đó việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại sẽ không bị tác động lớn.Trong những tháng tiếp theo của năm 2014, bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, các nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị 01/CT-NHNN và theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô tiền tệ, Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế; điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất và tỷ giá ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát.
Cũng tại buổi họp báo này, đại diện các Ngân hàng thương mại cho biết, qua tình hình hoạt động của các Ngân hàng thương mại, từ tháng 2/2012 đã có dấu hiệu tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, nguồn vốn tiền gửi dài hạn tăng cao hơn nguồn vốn tiền gửi ngắn hạn, do đó việc NHNN quyết định hạ lãi suất là hoàn toàn hợp lý và trên thực tế một số NHTM cũng đã triển khai giảm lãi suất huy động . Các Ngân hàng thương mại cho rằng hạ lãi suất lần này có tác dụng thúc đẩy cho vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và mức độ tác động tới xấu hoạt động của các ngân hàng thương mại sẽ không lớn.