Thông tư số 02/2014/TT-NHNN ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng

Thông tư số 02/2014/TT-NHNN ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng (gọi tắt là tiền in, đúc hỏng) bằng các chất liệu giấy cotton, polymer và kim loại.