Nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng

Câu hỏi Xin cho hỏi, nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng Trả lời  1. Thanh tra, giám sát ngân hàng phải tuân theo pháp luật; bảo đ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước

Câu hỏi Xin cho hỏi, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là gì? Trả lời  1. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định g...

Vấn đề rủi ro khi chuyển tiền nhầm tài khoản

Câu hỏi Ngày 01/02/2014 tôi có chuyển 2 tỷ đồng cho một khách hàng A ở miền nam. Nhưng tôi đã viết nhầm số tài khoản người A thành Số tài...

Về đối tượng vay vốn

Câu hỏi Người mất sức lao động đang được hưởng chế độ của Nhà nước lương hàng tháng mất sức 61% trở lên có được vay vốn NHCSXH không? Thủ ...

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010 quy định về tổ chức và...

Hợp đồng thuê nhà tính bằng ngoại tệ

Câu hỏi Tôi có nhà cho người nước ngoài thuê làm nhà ở. Đối tác ký hợp đồng với tôi là đại sứ quán. Trong hợp đồng, đơn giá thuê nhà là t...

Thủ tục sang định cư tại Mỹ khi còn đang thế chấp ngân hàng

Câu hỏi Tôi được Lãnh sự quán Mỹ cấp thị thực di dân sang Mỹ theo diện Vợ bảo lãnh (Vợ tôi chưa có quốc tịch, 02 đứa con chúng tôi đã có qu...